Annonsering i nyhetsmedia ger dig en *ROI på hela 1,9!

Studier visar att annonsering i nyhetsmedia, och en bred mediemix är det som ger absolut bäst resultat när det kommer till marknadsföringsinsatser. 

 

*Return on investment, dvs avkastning på investering.

Här kan du läsa hela studien!