Annonsformat & priser

På denna sida hittar du information om format, riktlinjer och materialspecifikation för alla våra annonsytor i papperstidning, nyhetssajt och e-tidning.

Helsida - mobil

Dimensioner: 320×480 px

Panorama - mobil

Dimensioner: 320×320 px

Mega - mobil

Dimension: 320×480 px

Helsida - desktop/surfplatta

Dimensioner: 1920×1080 px

Panorama - desktop/surfplatta

Dimensioner: 980×240 px

Insider - desktop/surfplatta

Dimensioner: 250×360 px

Mega - Desktop/surfplatta

Dimension: 980×600 px

Outsider - desktop/surfplatta

Dimensioner: 250×600 px

Artikel - desktop/surfplatta

Dimensioner: 300×250 px

Begärd Del 1

Begärd del 2, 3 & 4

Begärd placering del 1

 

Eftertext

Första sidor

Grundpris

Kontakta oss för information om annonsering i vår E-tidning.

Material för produktion

Skickas till digitalbestallning@stampen.com senast 6 arbetsdagar före första publiceringsdatum. Mailet får väga max 30Mb om det ska nå oss.

Färdigt material

Skickas till material@stampen.com senast 3 arbetdagar före första publiceringsdatum. För information kring boknings- och lämningstider avseende specialformat, kontakta din ordinarie kontaktperson. Mailet får väga max 30Mb om det ska nå oss.

Materialspecifikation
JPG, PNG eller GIF

Bilden kommer anpassas proportionerligt efter fönstrets storlek och lämna marginal i sidorna eller nedanför annonsen beroende på hur webbläsarfönstret ser ut. För helsideannonser läggs ett stängkryss automatiskt på i det högra hörnet. Lägg därför inte något viktigt där då det riskeras bli dolt under stängkrysset.

Video Mp4 + WEBM + JPG
Utöver videofilerna behöver vi en statisk bild som visas innan videon. Playknapp läggs automatiskt på i mitten av bilden.

Filformat: .Mp4 + WEBM
Längd: Max 15 sek
Video codec: H.264, MPEG-2, MPEG4
Audio codec: AAC, MP3
Rekommenderad bitrate: 2000kbps