Att välja annonsplattform idag är inte lätt. Du behöver vara säker på att du både når rätt målgrupp och att dina insatser faktiskt är framgångsrika. Genom att annonsera i nyhetsmedia syns du i en högst trovärdig kontext, vilket är jätteviktigt för ditt varumärke. Här går vi igenom vilka resultat du kan förvänta dig.

Vad ingår i begreppet nyhetsmedia?

Nyhetsmedia innebär kanaler som först och främst har en ansvarig utgivare, vilket ger dig en garanti på att allt innehåll är granskat och korrekt. Du vet att du kan lita på nyheterna du ser eftersom det finns strikta regler uppsatta för kanaler inom nyhetsmedia. Kanalerna kan agera lokalt, nationellt eller globalt och finns i format som print, tv, webb-tv och nyhetssajter. Innehållet i denna typ av kanaler räknas som nyhetsmedia.

Sätt rätt förväntningar

För att sätta rätt förväntningar på annonsering i nyhetsmedia behöver du ha hela din strategi i åtanke. När du pratar med din kontaktperson på det nyhetsmedie du vill annonsera i är det viktigt att du berättar om vilka andra annonsaktiviteter du har igång, eller planerar att genomföra. Har du redan innan samtalet en målsättning för dina annonsaktiviteter behöver du dela med dig av den. Transparens och specifika målsättningar är a och o för att din kontaktperson ska kunna rekommendera rätt annonstyp och sätta förväntningar tillsammans med dig.

Det finns mycket historisk data kring siffror för räckvidd för annonsering i papperstidningar. Detsamma gäller för räckvidden du når via webbupplagan av tidningen. Det finns vedertagna källor som tagit fram mätningar som påvisar den räckvidd du kan förvänta dig.

Innehållet påverkar resultatet

Håll även i åtanke att den nyhetskanal du väljer inte står för effekten av din annonsering om du själv skapar innehållet i annonsen. Till exempel om du vill annonsera med en native-artikel, där din annons liknar en redaktionell text, är själva innehållet en avgörande faktor för att resultatet ska bli bra. Nyhetsmediet står för kontakterna som förmedlas i en trovärdig miljö, medan du fyller upp annonsytan med innehåll. Vissa mediehus, som Göteborgs-Posten, erbjuder hjälp med att skapa innehåll till annonser så att tonaliteten passar målgruppen – för högre träffsäkerhet.

Resultaten du kan förvänta dig

Det du kan förvänta dig är det du faktiskt betalar för. Har du köpt en specifik placering digitalt eller i print, en hel sida i en tidning eller ett visst antal visningar digitalt – då kan du räkna med att det är det du får.

Du kan även be din kontaktperson på valt nyhetsmedie plocka fram statistik på annonser som liknar de du planerar – för att få en bättre bild av förväntat resultat. Det kan vara annonser från företag inom samma bransch som dig eller företag som skapat snarlika annonser.

Så mäter du resultaten av din annonsering i nyhetsmedia

Hur man mäter resultat skiljer sig givetvis åt beroende på vilken annonslösning du valt. Resultaten du kan mäta direkt via ditt nyhetsmedie är räckvidden. Har du annonserat i en papperstidning har du valt en traditionellt väl beprövad kanal med bred räckvidd. Beroende på det mediehus du valt kan du få tillgång till mätningar som utförs på utvald panel som får svara på frågor kring om de sett och agerat på din annonsering i tidningen.

När det gäller resultaten du nått via annonsering digitalt ska du alltid få en rapport som påvisar resultat innehållande till exempel visningar, antal klick och unik frekvens.

Väljer du att annonsera via Göteborgs-Posten och mot förmodan inte når upp till den räckvidd eller visningar du köpt blir du alltid kompenserad. Hör av dig till oss här om du har några frågor!