Google har bestämt sig för att skjuta på sina blockeringar av tredjepartscookies för sin webbläsare Chrome. Det kan vara lätt att tänka “den dagen, den sorgen”, men att vara förberedd och aktiv i att hitta lösningar är alltid en fördel. Stampen Media har lanserat en lösning som hjälper dig när användandet av tredjepartscookies snart blir ett minne blott.

Stora aktörer, exempelvis Safari och Firefox, har redan blockerat tredjepartscookies i sina webbläsare. Under mitten av 2023 planerar även Google att börja fasa ut stödet för tredjepartscookies under en tremånadersperiod. För att kunna vara förberedda på denna omställning har vi på Stampen Media sett över flera lösningar för denna typ av blockering. Vi samarbetar med marketing technology-företaget BRAIN.MEDIA, som specialiserat sig på att hitta digitala lösningar för annonsörer.

Innovativt gränssnitt förenklar

Idag använder Stampen Media ett gränssnitt som förenklar för våra annonsörer. Dina kampanjer kan riktas mot besökare i såväl Stampen Medias som Schibsteds tidningar. Tack vare möjligheten att styra mot flera sajter ges både bättre träffsäkerhet och en högre räckvidd. Vi kan använda förstahandsdata för att göra styrningar och strävar efter att uppnå bra nyckelvärden på våra annonser. Vi vill också kunna analysera allt från format till click-rate.

Med hjälp av plattformen kan våra säljare styra demografiskt och presentera data till dig som annonsör. Det resulterar i att du kan nå ut lokalt, oavsett var din målgrupp befinner sig.

Stampen Medias lösningar

Vi erbjuder fyra olika lösningar för att lösa problemet med tredjepartskakornas blockering. Det finns lösningar för annonsörer som har eget CRM såväl som för de som inte har det. Dessutom erbjuds alternativ för programmatisk annonsering.

  1. Om era kunder inte använder sig av ett eget CRM finns möjligheten att ladda upp data i plattformen hos BRAIN.MEDIA, varpå de gör en analys av målgruppen. Systemet skapar sedan “tvillingar” av denna målgrupp, som i sin tur kan matchas mot Stampen Media och styrningar kan göras mot våra sajter. 
  2. Om kunden inte har ett eget CRM finns möjligheten att bygga upp ett script via BRAIN.MEDIA på sajten. Det går sedan att bygga upp en målgrupp i plattformen hos BRAIN.MEDIA. Även här görs look-a-likes, eller tvillingar, av datan. Det fungerar alltså på ungefär samma sätt som för kunder med ett eget CRM.
  3. Stampen Media erbjuder även id-fria deals, vilket är lösningen för dig som arbetar med programmatisk annonsering. Vi sätter då upp deals och styr dem mot data på sidvisningen istället för tredjepartscookies. Id-fria deals erbjuder bättre styrningar mot data för de som gör egna styrningar, men som behöver flytta och göra styrningar mot Stampen Media. Styrningar kan göras mot kön, ålder, intresseanmälningar och geografisk placering.
  4. Den fjärde lösningen utöver dessa tre är Stampens Medias ovan nämnda gränssnitt och plattform, som låter dig styra mot flera sajter.

Anpassat för kunderna

Det kan kännas långt borta just nu, men dagen då tredjepartscookies blockeras i samtliga webbläsare kommer snart att vara här. Behovet av att kunna erbjuda träffsäkra kampanjer kommer dock att kvarstå. Vi på Stampen Media är därför beredda på att anpassa vårt erbjudande utifrån vad våra annonsörer väljer att göra för lösningar. Mycket kommer att hända under de närmaste åren vad gäller såväl system och annonsering som datalagar. Därför är det bra att redan nu fundera på vilka lösningar som behövs för just det system ni använder er av.