En framgångsrik annonskampanj bygger på kunskap om marknaden, djupa analyser och insikter i målgruppens beteende. Så här går det till när Göteborgs-Postens digitala strateger sätter upp en annonskampanj med tydliga mål och konkret resultat.

En heltäckande annonskampanj

GP:s digitala strateger är specialister på digital annonsering. Tack vare den nära kopplingen till GP-redaktionen kan de skapa unika helhetslösningar. En annonskampanj kan omfatta plattformar som Facebook, Google och Youtube i kombination med utvalda ytor på gp.se – allt skräddarsytt efter de resultat du vill åstadkomma.

Annonskampanj: Målsättning och strategi

Oavsett vilken kunskap du har om de olika kanalerna hittar vi alltid en gemensam nivå för en bra dialog. Det är viktigt att både du och den digitala strategen förstår varandra. En framgångsrik annonskampanj börjar alltid med ett strategiskt möte där du och din kontaktperson pratar om behov, nuvarande annonsering, vem du vill nå och vilka mål du har med din kampanj. Vill du till exempel bygga varumärke eller fokusera på konvertering för att sälja produkter eller tjänster snabbt?

Rätt plan för din kampanj

När ni pratat igenom syftet med annonskampanjen är det dags för den digitala strategen att ta fram din plan. Din strateg kartlägger olika alternativ för annonsering utifrån vad ni diskuterat på mötet för att ta fram den mest effektiva lösningen. Här reder strategen ut frågor som:

  • Vilka kanaler passar bäst?
  • Vilken typ av annonsering är effektiv?
  • Hur når vi målgruppen på bästa sätt?
  • Vilka geografiska områden ska vi rikta in oss på?

Resultatet blir ett kampanjschema som innehåller delar som syfte, kanal, budget och tidsperiod för annonskampanjen. Du och strategen diskuterar rekommendationerna tills ni landar i en plan som känns rätt.

Djupa insikter ger bättre kampanjresultat

För att ta fram den bästa tänkbara planen för din annonskampanj gör den digitala strategen ett djupgående arbete med research. Det kan handla om att göra en analys av målgruppens sökbeteende på Google. Med hjälp av analysen kan du få reda på under vilken period folk söker mest på till exempel “tapeter”, “färg” eller “kökstapet”. Strategen matchar sedan din kampanj mot den perioden då intresset är som störst för just det ämne du vill prata om. Du får också rekommendationer kring trafikbudget för varje kampanj baserat på kanalval och målgrupp. Trafikbudget är den peng som går till Google eller Facebook för att sprida den utvalda annonsen.

När din annonskampanj är igång hjälper din strateg också till med att optimera annonserna så att de hela tiden är så relevanta som möjligt.

Bättre resultat på lång sikt

När du genomfört din första annonskampanj med GP utvärderar du kampanjen tillsammans med din kontaktperson. Ju mer data ni har samlat in desto bättre insikter får du och den digitala strategen om vad som fungerat och vad som skulle kunna förbättras till nästa gång. Den digitala strategen kan också använda sina kunskaper om vilka resultat som är bra jämfört med liknande branscher. När du väljer annonspartner är det därför klokt att tänka långsiktigt. Ju mer din samarbetspartner vet om din verksamhet och vilka strategier som fungerar, desto bättre resultat kommer du att få framöver.

Vill du veta mer om hur din annonskampanj skulle kunna se ut? Kontakta en strateg för en kostnadsfri rådgivning! Mätbarhet är det som utmärker digitala annonsering och som gör att du som kund verkligen kan se resultatet av din investering.