* Return on investment, dvs avkastning på investering.

Studier visar att annonsering i nyhetsmedia, och en bred mediemix är det som ger absolut bäst resultat när det kommer till marknadsföringsinsatser.

Här kan du läsa hela studien